Kontakt


 

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

84-200 Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

telefon: +48 603 295 750

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb komunikacji z CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa komunikacja z CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO. Jestem świadomy/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych i zaprzestaniem ich przetwarzania.
  Administratorem danych jest CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZN- EKONOMICZNEGO z siedzibą w Sielcu, ul. Sielec 1A .

   

   

  Kontakt:

  CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

  Biuro projektu

  Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

  email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

  telefon: +48 603 295 750

  Godziny pracy:

  poniedziałek – piątek

  8-16