Informacja CRPZON- 13

Uczestnicy grupy „CRPZON-13” zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem

rozpoczęcia spotkań wsparcia.

Więcej Informacji :

Formy Wsparcia | Centrum OZN

 

 

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16