CRPZON-3 Indywidualny Plan Działania

Forma Wsparcia – Indywidualny plan działania (IPD) poprzez realizację spotkań z doradcą zawodowym

TERMIN : 24.01.2022 do 21.02.2022

Czas trwania : 5 godzin

Adres miejsca realizacji : Zw. Jaszczurczego 12 c, 82-300 Elbląg oraz ul. Kościuszki 4, 77-310 Debrzno

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16