Formularz zgłoszeniowy

  zgłoszenie wstępne

  Zapis wstępny do niczego nie zobowiązuje. Wysyłając formularz otrzymasz zwrotnie więcej informacji na temat projektu.

  Jednocześnie wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu, ale stanowi wstępną weryfikację.
  O przyjęciu do projektu ostatecznie decyduje personel projektu po dostarczeniu do Biura projektu
  oryginałów wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych.

  Dane Kandydata


  Weryfikacja kwalifikalności


  TakNie


  TakNie

  Dane kontaktowe

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu "CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI" dla potrzeb realizacji procesu wstępnej rekrutacji do projektu. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja procesu wstępnej rekrutacji do projektu "CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM".
  Jestem świadomy/świadoma prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych i zaprzestaniem ich przetwarzania. Administratorem danych jest CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO z siedzibą w Sielcu, ul. Sielec 1A.

  Kontakt:

  CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

  Biuro projektu

  Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

  email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

  telefon: +48 603 295 750

  Godziny pracy:

  poniedziałek – piątek

  8-16