CRPZON-8 Indywidualny plan działania

Forma Wsparcia : Indywidualny plan działania (IPD) poprzez realizację spotkań z doradcą zawodowym

Termin : 20.04.2022 do 25.05.2022

Czas trwania : 5 godzin

Adres Miejsca: ul. Mickiewicza 1, 73-200 Choszczno

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16