CRPZON-15 Pośrednictwo Pracy

Temat: Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy poprzez realizację spotkań z pośrednikiem pracy

Termin : 29.11.2022 do 13.12.2022

Czas trwania : 5 godzin

Adres miejsca spotkań : ul. Armii Krajowej 7-8, Elbląg

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16