CRPZON – 15 Indywidualny Plan Działania

Forma Wsparcia : Indywidualny plan działania (IPD) poprzez realizację spotkań z doradcą zawodowym

Termin : 19.10.2022 – 16.12.2022

Czas trwania : 5 godzin

Adres Miejsca : Armii Krajowej 7-8, 82-300 Elbląg

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16