CRPZON-13 Indywidualny Plan Działania

Forma Wsparcia : Indywidualny plan działania (IPD) poprzez realizację spotkań z doradcą zawodowym

Termin :05.10.2022 do 06.11.2022

Czas trwania : 5 godzin

Adres Miejsca : ul. Mickiewicza 1, 73-200 Choszczno

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16