CRPZON-12 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo prac

Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy poprzez realizację spotkań z pośrednikiem pracy

Termin : 02.10.2022 do 15.10.2022

Czas trwania : 5 godzin

Adres miejsca spotkań : ul. Mickiewicza 1, 73-200 Choszczno

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16