CRPZON-11 Indywidualny plan działania

Forma Wsparcia : Indywidualny plan działania (IPD) poprzez realizację spotkań z doradcą zawodowym

Termin : 10.06.2022 do 27.07.2022

Czas trwania : 5 godzin

Adres Miejsca : ul. Szczecińska 17, 73-110 Stargard

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16