Projekt „CENTRUM ROZWOJU POTENCJAŁU ZAWODOWEGO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRWNOŚCIAMI”

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

– Dowiedz się więcej na temat projektu –

 

Formy Wsparcia

Analiza potrzeb szkoleniowych

Precyzyjna analiza potrzeb szkoleniowych to klucz, którym otworzymy drzwi uczestnikom projektu do realnych oszczędności, optymalizacji codziennej pracy oraz pożądanych korzyści zawodowych zapewniających rozwój.
Szkolenie przełoży się na konkretne efekty, jego program będzie odzwierciedlać wnioski wynikające z wewnętrznego badania potrzeb szkoleniowych.
W ten sposób „wyposażymy” Uczestników w maksymalnie praktyczną wiedzę i konkretne umiejętności.

Szkolenia zawodowe

W ramach projektu realizowane są kursy zawodowe / szkolenia wraz z egzaminem, po którym każdy Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę trenerską posiadającą wieloletnią praktykę i doświadczenie, co gwarantuje wysoki poziom szkoleń (więcej informacji…)

Kontakt:

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO 

Biuro projektu

Wejherowo, ul. Waśkowskiego 13

email: centrumrozwojuozn@crse.org.pl

telefon: +48 603 295 750

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek

8-16